domingo, 10 de janeiro de 2010

LINGUA GALEGA

DICIONARIOS, VOCABULARIOS, GLOSARIOS

- VOLGA: vocabulario ortográfico. Permite consultar as dúbidas sobre a forma de escribir unha determinada palabra.
DICIONARIO IR INDO (NOVO)
DICIONARIO DA REAL ACADEMIA GALEGA (novo)
PORTAL DAS PALABRAS (dicionario e información sobre a lingua) [novo]
Dicionario de dicionarios da lingua galega
- Dicionario inglés-galego
- Vocabulario de Física e Química
- Vocabulario de Matemáticas
- Vocabulario de Deportes
- Vocabularios: referidos a varios ámbitos e materias.
- Dicionario SMS
- Vocabulario da RAG
- Corpus Técnico do Galego:Dereito,Ecoloxía, Economía, Informática, Socioloxía, Medicina
- Dicionarios, glosarios e vocabularios
- Dicionario galego das TIC
- Dicionario visual interactivo ( recomendado para alumnado estranxeiro)
- 
- Enciclopedia Galega Universal
Dicionario de pronuncia da lingua galega
Dicionario de galego-portugués medieval
Cadernos de Fraseoloxía
Tesouro Informatizado da Lingua Galega: permite buscar calquera palabra e ofrécea en distintos contextos.
Referencias terminolóxicas en rede
Refraneiro galego coas equivalencias en castelán
Neoteca - Banco de Datos de Neoloxismos da Universidade de Vigo
Dicionario de sinónimos en rede (NOVO)

GRAMÁTICA, NORMAS ORTOGRÁFICAS

Curso de Galego
Curso de lingua galega
Curso interactivo de lingua galega
Curso de iniciación á lingua galega
Nocións elementais de gramática
Curso de galego práctico
Curso de lingua galega. Gramática, léxico e audio
Sintaxe: elementos básicos de Sintaxe en modo de Presentación
Materiais para a preparación do CELGA (Certificado de Lingua Galega)
Normas Ortográficas e Morfolóxicas. - Resumo dos principais cambios na normativa
En galego, sen dúbida: publicación da Universidade de Vigo para resolver dúbidas (NOVO)


ACTIVIDADES

Actividades de Morfoloxía
Análise morfolóxica e sintáctica
Actividades de Ortografía
Actividades de Fonemática
Actividades de Lexicoloxía
Actividades de Fraseoloxía
Textos para mellorar a redacción
Dúbidas e erros máis frecuentes
 MANUAIS DE LÉXICO: Manual I, Manual II, Solucionario I, Solucionario II
MANUAIS DE ORTOGRAFÍA: Manual I, Manual II, Solucionario I, Solucionario II
Actividades de expresión oral. Fichas para profesorado e alumnado
Actividades de deshinbición. Fichas para profesorado e alumnado
ORTOGAL: Corrector ortográfico en liña
Conxugador de verbos: conxuga os verbos en liña.
Análise lingüística automática
PHONOGAL: análise fonética.
ODDCAST: Carmela le para ti o que lle escribas.

RECURSOS

Recursos: Secretaría Xeral de Política Lingüística
Ferramentas básicas da lingua e cultura galegas
Recursos básicos da lingua
Recursos integrados da lingua galega
Corrector ortográfico para Microsoft Office 
CORRECTOR ACTUALIZADO para WINDOWS, WORD e MAC (novo)
BEN FALADO. Vídeos da TVG
EBOOKS SOBRE A LINGUA GALEGA (descarga gratuíta)
LINGUAKIT: un novo portal de análise textual en galego,
castelán, inglés e portugués [NOVO]


TRADUTORES

GAIO: tradutor automático en varios idiomas (NOVO)
Tradutor: TRADUCINDOTE
Tradutor varios idiomas: OPENTRAD
Tradutor varios idiomas: INSTITUTO CERVANTES


INFORMACIÓN SOBRE A LINGUA
Dialectos do galego
Galego exterior
Historia da lingua galega

LINGUA GALEGA:

Extensión
Historia
Posición oficial
Uso do galego
Mapa municipal de porcentaxes de galego falantes
Galicia
Áreas lingüísticas do galego


VARIOS:

GALIPEDIA (Enciclopedia en galego)
Fonoloxía
Función normativizadora
Institucións relacionadas.
Asociacións relacionadas .
Referencias .
Ligazóns externas .
Estudos de Lingüística Galega.  
Linguas do mundo.
Lexislación sobre a lingua 
Coordinadora galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (recursos e información actualizada)
ARQUIVO DO GALEGO ORAL
Instituto da Lingua Galega (ILG)
Real Academia Galega